විනෝදජනක සේවාවන් සහ වඩා හොඳ ජීවිතයක් සඳහා ඉඟි

දෛනික විහිළු

දිනපතා විහිළු වලට ලියාපදිංචි වන්න. සිනාමුසු මුහුණින් ඔබේ දවස අර්ථවත් කරගන්න.!

ලියාපදිංචි වීමට : JOKE ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න
ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට : STOP JOKE ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

අභිප්රේරණ උපුටාගැනීම්

දිනපතා අභිප්රේරණය පිළිබඳ උපදෙස් ලබාගැනීම තුළින් ඔබේ ජීවිතය වඩාත් අර්ථවත් කරගන්න.

ලියාපදිංචි වීමට : QUO ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න
ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට : STOP QUO ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

ආදර ගුරු

ඔබේ පෙම්වතාගේ හදවත දිනා ගැනීම සඳහා ඔහු මවිත වන සුළු අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා.

ලියාපදිංචි වීමට : LOVE ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න
ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට : STOP LOVE ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

අද ඉතිහාසයේ

මෙම සේවාව තුළ ඔබ කෙටි පණිවුඩය ලබා ගන්නා දිනයෙහිදී අතීතයේ සිදුවූ දේ පිළිබඳව අවශ්‍ය තොරතුරු ඔබට ලැබෙනු ඇත.

ලියාපදිංචි වීමට : HIS ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න
ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට : STOP HIS ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

රූපලාවන්ය ඉඟි

ඔබේ සිරුර රැකබලා ගන්නේ කෙසේද, ඔබේ සම, ඔබේ හිස කෙස්, සමාජ ආකර්ෂණය පිළිබඳ උපදෙස් ලබාගන්න.

ලියාපදිංචි වීමට : BTIPS ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න
ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට : STOP BTIPS ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

ස්මාර්ට් මෑන්

එටිසලාට් ස්මාර්ට් මෑන් සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වන්න.

ලියාපදිංචි වීමට : MAN ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න
ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට : STOP MAN ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

ගාස්තු
රුපියල් 30 ක ගාස්තුවක් මෙම සේවාව සඳහා මසකට අය කරනු ලැබේ (රු: 5 ක මුදලක් දින 5 ක් සඳහා අය කරනු ලැබේ)
පළමු පාරිභෝගිකයන් සඳහා පළමු දිනය නොමිලේ.
ඉහත සඳහන් ගාස්තු රජයේ බදු වලට යටත් වේ.

ආතතිය මුදාහැරීමේ ඉඟි

ඔබේ කාර්යබහුල ජීවන රටාව තුළින් ඇතිවන ආතතිය මුදා හරින ආකාරය සහ සෞඛ්‍යය සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කරන ආකාරය පිළිබඳ උපදෙස් සඳහා ලියාපදිංචි වන්න.

ලියාපදිංචි වීමට : SR ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න
ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට : STOP SR ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

විකට - සිංහල

දිනපතා සිංහලෙන් විහිළු ලබාගැනීමේ සේවය සඳහා ලියාපදිංචි වන්න. සිනාමුසු මුහුණින් යුතුව දවස ගතකරන්න.

ලියාපදිංචි වීමට : SJ ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න
ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට : STOP SJ ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

ගාස්තු
රුපියල් 2 ක මුදලක් ගාස්තු ලෙස දිනපතා අය කරනු ලැබේ.
පළමු පාරිභෝගිකයන් සඳහා පළමු දිනය නොමිලේ.
ඉහත සඳහන් ගාස්තු රජයේ බදු වලට යටත් වේ.

දැනුවත් වීම්

සෑම දිනකදීම ඔබේ ජීවිතය ආශිර්වාදාත්මක උපදෙස් තුළින් ආලෝකමත් කරගන්න.

ලියාපදිංචි වීමට : LIFE ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න
ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට : STOP LIFE ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

දියුණුවේ ක්රමවේද

නාලක හේවමද්දුම විසින් අනුමත කරන ලද ඉංග්රීසි සිංහල අභිප්රේරණ උපුටා ගැනීම.

ලියාපදිංචි වීමට : WIN ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න
ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට : STOP WIN ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

විනාඩියක් හිතන්න

ඩීෂාන් වික්රමරත්නගෙන් දිනපතා සිතා බැලීම සඳහා නිසි සාධක උපුටා ගැනීම සඳහා දැන් ලියාපදිංචි වන්න.

ලියාපදිංචි වීමට : THINK ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න
ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට : STOP THINK ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

මනස දායකත්ව සේවා

සිංහල ඉංග්‍රීසි හි නවතම කෙටි පණිවුඩ සේවාව හරහා ධනාත්මක චින්තනය සහ නිර්මාණශීලී පෙනුම ඇතිව ඔබේ සිහින සැබෑ කිරීම හා සාර්ථකත්වය නිර්මාණය කරගත හැකි ආකාරය ඉගෙන ගන්න. - මානසික සංවර්ධනය සඳහා කැප වූ මානස සඟරාවේ ප්‍රධාන සංස්කාරක ශාන්ත ජයසුන්දර මහතා විසින් MANASA අනුමත කරන ලදී.

ලියාපදිංචි වීමට : MANASA ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න
ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට : STOP MANASA ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

ගාස්තු
රුපියල් 30 ක මුදලක් සේවාව සඳහා මාසිකව අය කරනු ලැබේ (දින 15 ක් සඳහා රු 15 යි)
පළමුවර පාරිභෝගිකයන් සඳහා පළමු දින 15 නොමිලේ.
ඉහත සඳහන් ගාස්තු රජයේ බදු වලට යටත් වේ.

පෙම් සිතුම්

එටිසලාට් පෙම් සිතුම් සේවාව ඔස්සේ ඔබේ පෙම්වතාගේ හදවත දිනා ගැනීම සඳහා සිත් ඇදගන්නාසුළු ආදරණීය කැඳවීම් ලබා ගන්න.

ලියාපදිංචි වීමට : PS ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න
ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට : STOP PS ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

ගාස්තු
රුපියල් 5ක මුදලක් දින 5 ක් සඳහා ගාස්තු ලෙස අය කෙරේ
පළමු පාරිභෝගිකයන් සඳහා පළමු දින 5 නොමිලේ.

TOP