சமயம் சார்ந்த சேவைகள்

இஸ்லாமிய வாழ்க்கை

இஸ்லாமிய மதம் சார்ந்த மேற்கோள்களை இதன் மூலமாக தினந்தோறும் பெற்றுகொள்ளலாம்

பதிவிற்கு : Send ISL to 2233
நிறுத்த : Send STOP ISL to 2233

பிரார்த்தனை நேரம்

உங்கள் மொபைல் ஊடாக இஸ்லாமிய பிரார்த்தனை சேவைகளை தினந்தோறும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

பதிவிற்கு : Send PRT to 2233
நிறுத்த : Send STOP PRT to 2233

கட்டணம்; ஒரு மாதத்துக்கான கட்டணம் 3௦ ரூபா அறவிடப்படும் (15 நாட்களுக்கு 25 ரூபா அறவிடப்படும்
(முதல் முறையாக பயன்படுத்துபவர்களுக்கு 15 நாட்களுக்கு இலவசம்.)

மேற்சொன்ன  கட்டணம் அரசாங்க வரிக்கு அப்பாற்பட்டது

TOP